Matemātikas domino

  • Matemātikas domino komplekti veidoti kā veselībai draudzīgs mācību materiāls skaitļošanas prasmju apguvei, atkārtošanai un nostiprināšanai. 
  • Piedāvājumā ir lietošanai sagatavoti komplekti MATEMĀTIKAS DOMINO 1.-4.klasi kā arī drukājami materiāli PDF formā 1.-4. un 4.-6.klasei.
  • priekšrocības, izmantojot matemātikas domino, varu minēt:

  1. Individuāls darba temps
  2. Uzmanība tiek koncentrēta uz katru piemēru atsevišķi
  3. Iespēja pārliecināties vai uzdevums veikts pareizi

Matemātikas domino var lietot skolā, ģimenē, draugu lokā.

  • Matemātikas domino 1.-4.klasei komplekta saturā iekļautas 16 matemātikas tēmas, kas, sākot no pirmās, veidotas ar pieaugošu grūtības pakāpi. Uzdevumu virknēs ar naturāliem skaitļiem ietvertas visas matemātiskās darbības: saskaitīšana, atņemšana, reizināšana un dalīšana.
  • Katras tēmas apguvei sagatavotas 20 kartītes (1. tēmai - 22)  ar uzdevumiem un viena kartīte ar tēmas kārtas numuru un nosaukumu. 
  • Kartīšu komplektēšana ir roku darbs, katrai kartītei ir sava vieta uzdevumu risināšanā, tāpēc ieteicams kartītes vienmēr pārskaitīt, lai neviena nenozūd. Katras tēmas kartītes ir atšķirīgā krāsā, lai viegli var noteikt, kuram komplektam tās paredzētas.

Komplekti darbam skolā

Lai būtu iespēja "Matemātikas domino 1.-4.klasei" lietot vienlaicīgi visiem skolēniem klasē vai pāros, ir izveidoti "Skolas komplekti" ar 10, 12 un 15 vienādiem mācību materiāliem. Šādi izveidots materiāls ir daudzveidīgi lietojams jaunās vielas apguvei, atkārtojumam un arī mācību vielas nostiprināšanai.

Visas kartītes ir laminētas ar matētu laminātu, kas pasargā materiālu no ātras nolietošanās un līdz ar to nodrošina materiāla lietošanu skolā vairākus gadus pēc kārtas.

Vēlies iegādāties?